EU-udbud om indsamling af råstofboringer til marin råstofkortlægning

17-05-2023

Miljøstyrelsen udbyder en opgave vedr. indsamling af råstofboringer til kortlægning af råstofressourcer i de danske farvande.

For at øge kendskabet til råstofressourcer på havet foretager Miljøstyrelsen hvert år indsamling af råstofdata i de danske farvande, der benyttes til kortlægning af råstoffernes placering, volumen og kvalitet.

Som led i kortlægningen af råstofressourcer på havet udbyder Miljøstyrelsen i år en opgave med indsamling af råstofboringer i 24 områder spredt i de danske farvande. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation. Det samlede vederlag for udførelse af opgaven er 2 mio. kr. ekskl. moms.

Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail. Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket Mercell - EU-udbud af indsamling af råstofboringer til kortlægning af råstofressourcer i de danske farvande

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedr. udbuddet. Alle henvendelser i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, skal ske via udbudssystemet.

Frist for at stille spørgsmål er 2. juni 2023 kl 23.59

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar på udbud.dk.

Frist for afgivelse af tilbud er 13. juni 2023 kl 12.00