EU-udbud af trådløse dataloggere og sensorer til miljøovervågning

26-05-2023

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af trådløse dataloggere og sensorer til overvågning af vandstand og temperatur i grundvand og vandløb. Mobile dataforbindelser skal lede målingerne til de fællesoffentlige miljødatabaser i Danmarks Miljøportal's infrastruktur. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell ( udbud af en lignende kontrakt i 2022 måtte aflyses).

EU-udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om leverancer af udstyr og support heraf til miljømålinger, som foretages af Miljøstyrelsen i forbindelse med det Nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket:

https://permalink.mercell.com/204513196.aspx

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.