Udbud vedrørende markedsanalyse af gebyrområderne for godkendelse af pesticid- og biocidprodukter

08-04-2022

Miljøstyrelsen udbyder nu en opgave vedrørende en markedsanalyse som skal afdække gebyrtakster og -modeller i andre udvalgte lande. Desuden skal det undersøges, hvad der er afgørende for ansøgers valg af myndighed til at vurdere deres ansøgning om godkendelse af pesticid- og biocidprodukter.

Markedsanalysen skal bidrage til, at Miljøstyrelsen kan fastsætte en gebyrmodel, der kan sikre Miljøstyrelsen gebyrbalance for de gebyrer, der er relateret til ansøgning om godkendelse af hhv. pesticid- og biocidprodukter.

Markedsanalysen skal afdække gebyrtakster og-modeller i andre udvalgte lande og herunder, om sagsbehandlingen i de udvalgte lande er fuldt gebyrbelagt. Det er desuden vigtigt for Miljøstyrelsen at få fastlagt, hvad der er afgørende for ansøgers valg af myndighed til at vurdere deres ansøgning om godkendelse af pesticid- og biocidprodukter.

Miljøstyrelsen er også interesseret i, hvordan udvalgte lande foretager prognosticering, ressourceplanlægning samt landenes tilgang til de ansøgende virksomheder på de to godkendelsesområder.

Udbudsmaterialet indeholdende annonce, opgavebeskrivelse, kontraktskabelon og sikkerhedsbilag findes på udbud.dk

 

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedrørende udbuddet.

Kontaktperson: Henrik Svenstrup, Obfuscated Email cc. Obfuscated Email

Frist for spørgsmål: Tirsdag den 19. april 2022, klokken 12.00

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar på udbud.dk.

 

Find udbudsmaterialet her.

Frist for tilbudsangivelse: Fredag den 22. april 2022