Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU

06-07-2022

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal analysere afskårne blomster med henblik på at kortlægge oprindelsesland samt identificere anvendte pesticider. Denne viden skal anvendes til at foretage risikovurderinger for forbrugeres sundhed og miljøets påvirkning

Frist for tilbud: Mandag d. 22. august 2022 kl. 12.00.

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Sehbar Khalaf, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb ’Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU’.”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Sehbar Khalaf, e-mail: Obfuscated Email og Maria Thestrup Jensen, Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest mandag den 15. august 2022 kl 12.00. Spørgsmål og svar til udbuddet bliver publiceret her på siden i anonymiseret form.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Miljøstyrelsen er åben overfor forskellige tilgange til løsningen af projektet, hvis tilbudet i øvrigt opfylder styrelsens udbudskrav. Det betyder f.eks., at kortlægningsfasen kan tilbydes løst på anden vis end angivet i udbuddet, hvis der kan redegøres for, at den den valgte tilgang er mindst ligeså hensigtsmæssig en løsning.