Udbud af biologiske undersøgelser af havbunden i Øresund ved Taarbæk Rev

16-02-2022

Miljøstyrelsen udbyder nu opgaven med at gennemføre biologiske undersøgelser ved Taarbæk Rev.

Onsdag den 16. februar 2022 åbner udbuddet på de biologiske undersøgelser af havbunden på Taarbæk Rev i Øresund ud for Taarbæk.

Flora og Fauna skal undersøges med henblik på senere reetablering af dele af stenrevet. Der skal undersøges hvilke arter der findes i området og udbredelsen af disse således at stenrevet placeres bedst muligt. Desuden skal undersøgelsen bruges til at følge effekterne af reetableringen af stenrevet.

Miljøstyrelsen svare gerne på spørgsmål vedrørende udbuddet.

Kontaktperson:Obfuscated Email

Spørgsmål og svar vil blive uploadet i anonymiseret form på miljøstyrelsens hjemmeside.

Annonce

Annonceringsbetingelser (A)
Persondataunderretning (bilag a)
Konsortierklæring (bilag b)

Kontrakten

Kontraktudkast (B)
Opgavebeskrivelse (bilag 1)
Projektområdet og det overordnede undersøgelsesområde (underbilag 1a)

Udbudsportalen

Find udbudsmaterialet på udbudsportalen afgiv tilbud i det elektroniskeudbudssystem

Frist for spørgsmål til udbuddet 17. marts 2022 kl 12:00
Frist for afgivelse af tilbud 25. marts 2022 kl 12:00