Udbud af opfølgningsprojekt omkring PFAS i elektronik, halvledere og energisektoren

25-10-2022

Miljøstyrelsen udbyder et opfølgningsprojekt omkring per- og polyfluorerede stoffer (PFAS) og fluor-fri alternativer i elektronik, halvledere og energisektoren. Interesserede har mulighed for at byde på projektet som har en frist for tilbud den 8. november kl. 12.

Projektet er en del af arbejdet med forslag til en bred EU PFAS-begrænsning. 
For english, see below.

Frist for tilbud. Tirsdag den 8. november 2022 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Toke Winther, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: Follow-up project on PFASs and fluorine-free alternatives in electronics, semiconductors and the energy sector. Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Toke Winther e-mail: Obfuscated Email. Spørgsmål modtages senest den 4. november 2022 kl. 15:00.

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form

ENGLISH VERSION

Call for tender on a follow-up project regarding PFAS in electronics, semiconductors and the energy sector

The Danish Environmental Protection Agency calls for tenders on a follow-up project regarding per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and fluorine-free alternatives in electronics, semiconductors and the energy sector

The outcome of the project are to be used in a broad REACH Annex XV restriction dossier on PFASs.

Deadline for tenders: 8. November 2022 at 12:00 pm to Toke Winther, e-mail: Obfuscated Email

In the subject line of the email, it must say: Follow-up project on PFASs and fluorine-free alternatives in electronics, semiconductors and the energy sector. Do not open before the deadline.

Questions regarding the material or process should be send to Toke Winther, Obfuscated Emailno later than 4. November 2022 at 15:00 pm

Both questions and answers will be published on this webpage in anonymized form

Tender Material

Advertisment conditions
rev. 4. november 2022 skabelon til fortrolighedserklæring tilføjet som bilag 4 / template for non disclosure agreement added as Annex 4.

Annex 1 Specification of requirements

Annex 2 Draft contract

Annex 3 Notification of processing of personal data 

Annex 4: Template for non disclosure agreement