Miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark

08-07-2022

Af Regeringens Vækstplan for handel og logistik fra januar 2020 fremgår det af initiativ 1.1, at der skal gennemføres et globalt innovationstjek, som skal afsøge innovative emballage- og logistik-løsninger i e-handelen fra andre lande med stor og voksende e-handel.
Dette projektet er fokuseret på miljøvurdering og emballageflows i e-handelen i Danmark og udgør en del af det større projekt, som Miljøstyrelsen har igangsat.

Projektet indeholder følgende delopgaver:

1. Kortlægning af emballageflows for e-handelen i Danmark. Kortlægningen skal beskrive mængder, fremskrivning, økonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige materialetyper og potentialerne i mulige alternativer. Hovedvægten skal lægges her, på delopgave 1.
2. Miljøvurdering af e-handelsemballage. En analyse skal belyse miljøbelastning for generiske koncepter for emballage- og logistik-systemer.
3. Adfærdsundersøgelse, som skal give grundlag for at vurdere danske virksomheders potentiale for implementering af alternative løsninger jf. miljøvurderingen og det skal lede til kvantificering af miljøpotentialer for e-handel.

Læs detaljer for udbuddet på udbud.dk 

Frist for ansøg 15-08-2022

Kontaktperson Helle Antvorskov, Obfuscated Email

Skønnet kontraktsum 380.000 kr