Kortlægning og risikovurdering af fødevareproteiner i kosmetiske produkter

11-02-2022

Miljøstyrelsen udbyder nu et projekt, der skal kortlægge og risikovurdere fødevareproteiner i kosmetiske produkter.

Flere videnskabelige studier peger på, at fødevareallergi kan udvikles, hvis et individ eksponeres for et fødevareprotein dermalt, før proteinet indtages oralt. Dette er især relevant for små børn. Miljøstyrelsen udbyder derfor et projekt, der skal opbygge viden om anvendelsen af fødevareproteiner i kosmetiske produkter. Endvidere er formålet med projektet at afklare, hvilke analysemetoder der kvantitativt kan måle fødevareproteiner, samt om kosmetiske produkter med sådanne proteiner udgør en risiko for fødevareallergi hos forbrugerne.

Frist for tilbud: Fredag den 11. marts 2022 kl 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Camilla Maria Petersen, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ” Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. Kortlægning og risikovurdering af fødevareproteiner i kosmetiske produkter”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Camilla Maria Petersen, e-mail: Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest fredag den 4. marts 2022 kl 12.00.

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form. 

Spørgsmål og svar til udbuddet

 Ja. Universiteter kan afgive tilbud på det udbudte projekt.

Yes, tenders in Danish and English are accepted. The contract documents – i.e. all of the documents that constitute the tender – are only available in Danish. However, upon further agreement the contract itself (Bilag 2/Appendix 2) may be prepared in English. Generally, the working language in the project is Danish, and it is required that the report is delivered in a Danish and an English version.

 

Miljøstyrelsen er bekendt med forekomsten af sådanne eksempler. Idet der er tale om et omfattende emne med mange videnskabeligt uafklarede aspekter, så har Miljøstyrelsen imidlertid vurderet det nødvendigt at afgrænse projektet til et prioriteret underområde. Fødevareproteiner, der er modificerede (f.eks. ved hydrolysering), falder uden for projektets afgrænsning. Som en del af fase 1 skal det dog bl.a. undersøges, om fødevareproteiner typisk tilsættes kosmetiske produkter umodificeret eller i en kemisk modificeret form, jf. Bilag 1 – Kravspecifikation. Dermed indgår anvendelsen af modificerede fødevareproteiner i kosmetiske produkter i begrænset omfang i projektet.