Kortlægning og miljøvurdering af rengøringsmidler til udendørs brug

11-02-2022

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal kortlægge og miljøvurdere rengøringsmidler til udendørsbrug, som sælges til private forbrugerne.

Bemærk, at kravsspecifikationen er ændret den 28.2. Se nedenfor under udbudsmateriale.

Projektet har til formål at indsamle viden om indholdsstoffer i udendørs rengøringsmidler, som sælges til private forbrugere. Det antages, at eksponeringen til miljøet er stor, da produkterne anvendes udendørs, og derfor skal der analyseres kvantitativt på udvalgte produkter for at vurdere om indholdsstofferne kan udgøre en miljørisiko ved realistiske anvendelsesscenarier.

Frist for tilbud: Fredag den 11. marts 2022 kl 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Mette Bøhnke, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ” Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. Kortlægning og miljøvurdering af rengøringsmidler til udendørs brug”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Mette Bøhnke, e-mail: Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest fredag den 4. marts 2022 kl 12.00

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form. 

Udbudsmateriale

Annonceringsbetingelser  (pdf-format)

Bilag 1 Kravspecifikation (pdf-format), rev. 28. februar 2022. 
I den tidligere udgave stod der under Fase 1, side 2. ”Det er konsulenten, der indkøber de udvalgte produkter”, og dette er blevet rettet til ”Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der indkøber de udvalgte produkter fra danske fysiske butikker og danske hjemmesider. Konsulenten indkøber de øvrige udvalgte produkter fra EU og uden for EU.”

Bilag 2 Kontraktudkast (pdf-format)

Bilag 3 Erklæring om persondataunderretning (word-format)

Bilag 4 Generelle krav til projekter (pdf-format)

Bilag 5 Kemiske analyser – krav til dokumentation af metode (pdf-format)

Bilag 6 Produktskema (Word-format)

Bilag 7 Forfattervejledning til projektartikel (pdf-format)

Bilag 8 Skabelon til projektartikel (word-format)

Spørgsmål og svar til udbuddet

Ja. Universiteter kan afgive tilbud på det udbudte projekt.

Vurderingen dækker blandt andet over om stofferne er biocidaktivstoffer og hvilken funktion indholdsstofferne har i det pågældende produkt.

Ja, produkterne som er registeret som biocidprodukter er ikke inkluderet i projektet, og derfor kan der ses bort fra disse produkter.

Alle de overfladeaktive stoffer og stoffer som fungere som konserveringsmidler skal vurderes ift. BPR-status og funktion. Det er valgfrit, om de øvrige indholdsstoffer vurderes.

Hvis der ønskes at fravige indkøb af produkter uden for EU, skal det tydeligt argumenteres og vurderes hvorfor private forbrugere ikke køber disse produkter uden for EU.

Ja, på alle indkøbte produkter skal gennemføres kvantitativ analyse.

 

Ja, det er kun de analyserede stoffer fra fase 2, der skal miljøvurderes.