Kontrol af Kemikalier i gaming udstyr

08-09-2022

Udbud af laboratorieanalyser til kampagnen "Kontrol af kemikalier i gaming udstyr".

Udbuddet er mere specifikt et ønske om analyse af ftalater, metaller, bromerede falmmehæmmer samt klorerede paraffiner i gaming udstyr.

Udbuddet relaterer sig til, at Kemikalieinspektionen i 2022, vil gennemføre en kontrol af, at ovennævnte stoffer overholder grænseværdier i de respektive lovgivninger de er reguleret i (RoHS, REACH, POP). Udbuddet omfatter laboratorieanalyser af ca. 30 stk. produkter, fordelt på hørbøffer, mus, keyboard, skærm og controllers.

Vedhæftet findes annonce, opgavebeskrivelse, kontraktskabelon og erklæring om persondataunderretning.

Ved eventuelle spørgsmål og svar oploades de anonymiseret på nærværende side.

Frist for tilbudsangivelse: 26. september 2022 kl. 12:00

Frist for spørgsmål: 16. september 2022 kl. 12:00

Spørgsmål og svar til udbuddet