EU-udbud af suspect screening af pesticider i grundvand

01-07-2022

Ændret udbud: Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på en række fejl i kravspecifikationen til udbuddet af suspect screening af pesticider i grundvand. Derfor er det tidligere udbud annulleret, og opgaven udbydes igen med en tilrettet kravspecifikation.

Miljøstyrelsen udbyder nu en rammeaftale vedrørende udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand. Analyserne skal denne gang udføres som suspect screening med højtopløseligt massespektrometri, af op til 1.364 stoffer, på 50  prøver, som Miljøstyrelsen udtager over hele landet.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvor prisen for opgaven er fastsat til 2.000.000 kr. ekskl. moms for 50 prøver. Tilbudsgivere vil blive vurderet på den kvalitet de tilbyder, herunder hvor præcist alle stofferne kan analyseres inden for  den fastsatte økonomiske ramme. Prøverne udtages og indleveres på prøveudvekslingsstederne af Miljøstyrelsens personale fra lokale enheder.

Leverandøren skal stå for transport, analyse og rapportering m.v., som beskrevet i Kravspecifikationen.

Udbuddet indeholder en frivillig option på yderligere analyse af et øget antal prøver for op til 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket: https://permalink.mercell.com/182585506.aspx

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående.

Materialet bliver tilgængeligt igen under ovenstående link inden for 48 timer/senest 3. juli kl. 16:00.