EU-udbud af kontrakt vedrørende husdyrgodkendelse.dk – support, vedligehold og videreudvikling

07-12-2022

Miljøstyrelsen udbyder en kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af husdyrgodkendelse.dk. Husdyrgodkendelse.dk er det obligatoriske ansøgningssystem for ansøgere, der søger om at etablere, udvide eller ændre deres husdyrbrug, samt et system til understøttelse af kommunernes sagsbehandling på husdyrområdet. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell.

EU-udbuddet omfatter indgåelse af kontrakt om systemet, som Miljøstyrelsen i henhold til husdyrbrugloven er forpligtet til at stille til rådighed for ansøgere og kommuner.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail. Det elektroniske udbudssystem tilgås via link: https://permalink.mercell.com/191934880.aspx 

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.