EU-udbud af IoT-enheder og sensorer til miljøovervågning

03-05-2022

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af IoT-enheder og sensorer til overvågning af vandstand og temperatur i grundvand og vandløb. Mobile dataforbindelser skal lede målingerne til de fællesoffentlige miljødatabaser via Danmarks Miljøportal(DMP)s IoTConnect system. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell (et udbud af samme kontrakt i oktober 2021 måtte udsættes).

EU-udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om leverancer af udstyr og support heraf til miljømålinger, som foretages af Miljøstyrelsen i forbindelse med det Nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket:

https://permalink.mercell.com/178377327.aspx

 

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.