EU-udbud af dynamisk indkøbssystem til indkøb af konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

18-11-2022

Miljøstyrelsen udbyder et dynamisk indkøbssystem til indkøb af konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA). Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell.

EU-udbuddet gennemføres med henblik på at optage en række leverandører i det dynamiske indkøbssystem. Udbuddet omfatter opgaver fordelt på 29 forskellige kategorier under overvågningsprogrammets delprogrammer for hav og fjord, sø, vandløb, stoftransport og landovervågning samt terrestriske naturtyper og arter.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, på samme måde som en rammeaftale er det. I det dynamiske indkøbssystem kan mulige leverandører ansøge om optagelse i en, flere eller alle kategorier, der udbydes. Når leverandøren er optaget i systemet, får vedkommende mulighed for at afgive tilbud, når Miljøstyrelsen efterfølgende udsender en opfordring til afgivelse af tilbud på en given kategori.

Al kommunikation mellem ansøgere og Miljøstyrelsen, samt ansøgning om optagelse, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket:

https://permalink.mercell.com/189498416.aspx

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis ansøgers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under ”Meld din interesse” og ”Registrer”. Når ansøger er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, vil udbuddet være tilgængeligt under ”Mine opgaver”, eller via ovenstående link.