Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU

11-02-2022

Miljøstyrelsen udbyder nu et projekt, der skal analysere og sundheds- samt miljøvurdere pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU.

02.03 22 TIL TILBUDSGIVERE
I kravsspefikationen, bilag 1 angives det fejlagtigt, at projektet igangsættes marts 2022 og afsluttes senest 1. oktober 2022. Der er tale om en fejl, og projektstart er planlagt i henhold til afsnit 8 i annonceringsbetingelserne. Således at projektstart er primo april og projektafslutning kan strække sig til senest 14. oktober 2022.

Projektet omfatter blandt andet en mindre kortlægning af oprindelseslande samt hvilke pesticidaktivstoffer, der kan være anvendt i afskårne blomster. Derudover skal der foretages kemiske analyser af produkter, indkøbt fra det danske marked, og endeligt skal der foretages sundheds- og miljøvurderinger for identificerede pesticidaktivstoffer og nedbrydningsprodukter heraf i konkrete produkter.

Frist for tilbud: Fredag den 11. marts 2022 kl 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Sehbar Khalaf, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb. Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Sehbar Khalaf, e-mail: Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest fredag den 4. marts 2022 kl 12.00

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres her på siden i anonymiseret form. 

Spørgsmål og svar til udbuddet

Som udgangspunkt skal tilbuddet afleveres på dansk. Dele af tilbuddet på engelsk accepteres dog, og der henstilles til at væsentlige pointer kortfattet opsummeres på dansk.

Ja. Universiteter kan afgive tilbud på det udbudte projekt.

Max 45 sider accepteres som værende eksklusiv CV’er og erklæring om persondataunderretning, men inklusiv alle andre dokumenter.

Projektstart har været planlagt til primo april i henhold til afsnit 8 med tidsplanen i annonceringsbetingelser. Der er derfor en tastefejl i bilag 1, kravspecifikationen, hvor der står projektstart primo marts. Projektafslutningen kan derfor strække sig til senest fredag d. 14. oktober 2022.