Analyse af potentialer ved reduktion af unødvendig plastik i Danmark

01-07-2022

Miljøstyrelsen udbyder følgende opgave vedr. Analyse af potentialer ved reduktion af unødvendig plastik i Danmark

Formålet med opgaven er at skabe et bedre vidensgrundlag om, hvor der bliver anvendt plastik som enten ikke er nødvendigt for produktets funktion og/eller holdbarhed eller som bruges i et unødvendigt stort omfang fx unødvendig materialetykkelse eller overemballering. Analysen skal først tilvejebringe en mulig definition på ”unødvendig plastik”, og dernæst på baggrund af denne definition pege på, hvor der efterfølgende kan realiseres nogle reduktionspotentialer. Reduktionspotentiale skal forstås som mængder, dvs. hvor er der det største reduktionspotentiale målt i tons.

Frist for afgivelse af tilbud er 15-08-2022 kl 8.00

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedr. udbuddet. Kontaktperson er Thomas Bangsgaard Vestergaard, Obfuscated Email

Frist for at stille spørgsmål er 01-08-2022 kl 8.00

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar på udbud.dk.

Udbuddet er annonceret via udbud.dk, hvor detajler for udbuddet fremgår