Udbud vedrørende evaluering af effektivitetsstudier for træbeskyttelsesmidler under Biocidforordningen

26-11-2021

Miljøstyrelsen udbyder nu opgaven med at foretage evalueringer af effektivitets studier for træbeskyttelsesmidler (PT8) under biocidforordningen (Engelsk titel: ”Evaluation of efficacy studies of wood protection products under the Biocidal Products Regulation”)

Udbuddet drejer sig om rammekontrakt for vurderinger af træbeskyttelsesmidlers effektivitet og bidrag til sammenlignende vurderinger i forbindelse med godkendelse af træbeskyttelsesmidler.

Opgaverne i rammekontrakten kan også omfatte, rådgivning til Miljøstyrelsen ved anvendelse af træbeskyttelsesmidler og alternativer eller f.eks.  bidrag til nye og ændringer af guidance dokumenter vedrørende effektivitets vurdering af træbeskyttelsesmidler

Udbudsmaterialet indeholdende annonce, opgavebeskrivelse, kontraktskabelon og erklæring om persondataunderretning findes på udbud.dk

 

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedrørende udbuddet.

Kontaktperson: Henrik Svenstrup, Obfuscated Email cc. Obfuscated Email

Frist for spørgsmål: onsdag den 1. december 2021

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar på udbud.dk.

 

Find udbudsmaterialet her.

Frist for tilbudsangivelse: fredag den 10. december 2021 kl. 17.00.