Udbud af oparbejdning af prøver med bentiske kiselalger fra sø og vandløb

16-07-2021

Udbuddet drejer sig specifikt om oparbejdning (prøvefiksering og artsbestemmelse) af prøver med bentiske kiselalger fra sø og vandløb. Udbuddet omfatter 172 vandløbsprøver og 30 søprøver indsamlet over hele Danmark. Derudover haves en option for oparbejdningen af 2022 prøverne (forventet prøveantal 165 prøver i alt).

Vedhæftet findes annonce, opgavebeskrivelse, kontraktskabelon og erklæring om persondataunderretning:

Annex1a_BenthicDiatoms_ProcessingOfSamplesFromLakesAndStreams

Annex1b_SpecficTermsAndRequirements

Annex2_DraftContract

Annex3_TemplateForDeclarationOfNotificationOfPersonalData

Annex4_DraftForDeliveries

Tender

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar.

 

Frist for tilbudsangivelse: 30. juli 2021

Frist for spørgsmål: 20. juli 2021

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket:

https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=65812