Udbud af laboratorieanalyser til kontrolkampagnen med PFOS og PFOA i tekstiler og kemiske blandinger

01-06-2021

Udbuddet er mere specifikt et ønske om analyse af perfluoroctansulfonsyre (PFOS) og derivater heraf, og perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser. Udbuddet relaterer sig til, at Kemikalieinspektionen i 2021 vil gennemføre en kontrol af PFOS og PFOA i tekstiler og kemiske blandinger.

Udbuddet omfatter laboratorieanalyser af ca. 10 stk. kemiske blandinger (smøreolier, polish, voks) og 15 stk. tekstiler (outdoor tøj). 

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer.

 

Regler:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).

 

Vedhæftet findes annonce, opgavebeskrivelse, kontraktskabelon og erklæring om persondataunderretning:

 Annonceringsbetingelser

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 2 - Kontraktskabelon

Bilag 2.1. til kontraktskabelon - opgavebeskrivelse.docx

Bilag 2.2. til kontraktskabelon - Leverandørens tilbud

Bilag 3 - Erklæring om persondataunderretning 

Spørgsmål og svar

 

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokumentet med anonymiserede spørgsmål og svar.

 

Frist for tilbudsangivelse: 17. juni 2021

Frist for spørgsmål: 11. juni 2021