Udbud af geologiske undersøgelser af havbund i Øresund ved Taarbæk Rev

05-11-2021

Miljøstyrelsen udbyder nu opgaven med at gennemføre geologiske undersøgelser af havbunden på Taarbæk Rev.

Fredag den 5. november 2021 åbner udbuddet på de geologiske undersøgelser af havbunden på Taarbæk Rev i Øresund ud for Taarbæk.

Havbunden skal undersøges med henblik på en senere reetablering af dele af revet. Der skal laves kortlægning af de forskellige typer havbundssediment og vanddybder. Miljøstyrelsen ønsker desuden en vurdering af havbundens bæreevne.

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedrørende udbuddet. 

Kontaktperson: Obfuscated Email

Spørgsmål og svar bliver uploadet i anonymiseret form her på siden.
Se i højre spalte. 

Annonce

Annoncebetingelser (A)
Persondataunderretning (bilag a)
Konsortierklæring (bilag b)

Kontrakt

Kontraktudkast (B)
Opgavebeskrivelse (Bilag 1)
Undersøgelsesområde (Underbilag 1a)
Teknisk rapport fra DCE (Underbilag 1v)

Udbudsprotalen

Find udbudsmaterialet her og afgiv tilbud i det elektroniske udbudssystem

Frist for spørgsmål til udbuddet: Fredag den 19. november 2021
Frist for afgivelse af tilbud: Fredag den 26. november 2021

 

Spørgsmål & svar

Spm 1: Hvis alternativt udstyr, mod forventning, ikke accepteres på baggrund af angivet begrundelser, bliver tilbud forkastet? Eller bliver der mulighed for revidering/uddybning af begrundelse eller tilbudt udstyr?

Spm 2: Der angives at fartøj skal være godkendt med farttilladelse eller andet certifikat. Grundet de meget lave vanddybder vil meget små fartøjer typisk blive brugt. Der er ofte ikke lovmæssig krav om certifikater på disse fartøjer. Kan der gives dispensation for manglende certifikater ved redegørelse for at fartøjet er egnet til udførelse af undersøgelsen?

Spm 3: Sørger MST for indhentning af relevante myndighedstilladelser? Forlænges endelige deadline i tilfælde af forsinkelser i sådanne tilladelser.

Læs svarene her