Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i mundbind af tekstil

22-02-2021

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der indeholder kortlægning af anvendelsen af problematiske kemikalier i mundbind af tekstil, samt vurdering af hvorvidt der er en sundhedsrisiko for forbrugerne forbundet med realistisk forventet brug. Projektet indgår i Miljøstyrelsens program for undersøgelser af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Frist for tilbud. Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Julie Marie Kruse Anton, e-mail: Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i mundbind af tekstil. Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Julie Marie Kruse Anton, e-mail: Obfuscated Email.
Spørgsmål modtages senest tirsdag den 9. marts 2021 kl 12.00. 

Spørgsmål og svar til udbuddet er publiceret her på siden i anonymiseret form. Se nederst på siden.

 

Spørgsmål og svar

Svar
Det er ikke hensigten med projektet, at kontrollere for indhold af f.eks. azofarvestoffer, da flere af disse er omfattet lovgivningen om tekstiler. Med projektet ønsker Miljøstyrelsen bl.a. at opnå viden om tilstedeværelsen af stoffer i mundbind, som ikke er reguleret i tekstiler på nuværende tidspunkt. På den måde, kan vi efterfølgende vurdere, om der er behov for at regulere yderligere på området. Dog skal kortlægningen danne baggrund for, hvilke stoffer, der skal analyseres for. Dermed kan vi ikke udelukke på forhånd (før kortlægningen er udført), at azofarvestoffer kan indgå i analyseplanen. 

Da projektet er udbudt, som én samlet opgave, er det desværre ikke muligt for tilbudsgiver at vinde enkelte faser. Ordregiver tildeler opgaven i sin helhed (alle 4 faser), da det sikrer gennemsigtighed i projektet, hvilket er et krav.

Hvis ikke alle 4 faser kan varetages af samme part, vil Miljøstyrelsen opfordre til, at man indgår et samarbejde med andre parter ift. de(n) fase(r), som man ikke selv kan varetage, for herefter at afgive tilbud, som omfatter hele opgaven.  Det skal fremgå tydeligt af tilbuddet, såfremt der er tale om flere parter til at udføre opgaven.

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til      Julie Marie Kruse Anton, e-mail: Obfuscated Email
Spørgsmål og svar kan ses nederst på hjemmesiden.