EU-Udbud - Sammensætning af det husstandsindsamlede affald

18-08-2021

Miljøstyrelsen udbyder projekt vedrørende sammensætningen af det husstandsindsamlede affald. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem TrueTender.

Miljøstyrelsen ønsker at kortlægge sammensætningen og mængden af det husstandsindsamlede affald. Miljøstyrelsen har i et tidligere projekt, UAF nr. 17, foretaget en undersøgelse, der beskriver sammensætningen af restaffald og det udsorterede madaffald fra husholdninger, men har nu behov for at opdatere og supplere data fra denne undersøgelse. I denne undersøgelse skal affald fra de øvrige kommunale indsamlingsordninger fra husstanden også undersøges.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket: https://tender.konnect.dk/app/invite/959

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.