EU-udbud af rammeaftale om rådgivning og bistand som referencelaboratorium for Miljøstyrelsen på området kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

06-10-2021

Miljøstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale med et Referencelaboratorium, som skal bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med kemiske og mikrobiologiske miljømålinger.

De konkrete opgaver vil variere inden for områderne kemi og mikrobiologi, og leverandøren skal forvente, at fordelingen mellem opgaveområderne kan variere.

Der udbydes en kontrakt for 3 år gældende perioden 1. januar 2022 - 31. december 2024. Kontrakten er med option på forlængelse af rammeaftalen med 1 år.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Besøg hjemmesiden for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger.

Tilgå det elektroniske udbudssystem her.

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis.