EU-udbud af massescreening af pesticider i grundvand 2021

26-04-2021

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i 2021. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem TrueTender.

EU-udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i prøver, som indsamles af Miljøstyrelsen. Der er tale om en massescreening af pesticider og deres nedbrydningsprodukter og screeningen er planlagt udført i 250 indtag fordelt over hele landet.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket
https://tender.konnect.dk/invite/923

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.