EU udbud af Lavfrekvent undervandsstøj 2021-2024

22-02-2021

Miljøstyrelsen ønsker i perioden maj 2021 til december 2024, at overvåge menneskeskabt lavfrekvent undervandsstøj således, at niveauerne samt den rumlige fordeling og tidsmæssige udvikling kan vurderes i det danske farvand.

Projektet skal resultere i målinger af den støj der stammer fra skibstrafik, såsom lystfartøjer og små fiskerbåde, som kan forbedre vidensniveauet om omfanget og niveauer af kontinuerlig undervandsstøj i det danske farvand.
Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via TrueTender. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.
TrueTender tilgås via linket https://tender.konnect.dk/invite/891
Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.