EU-Udbud af Kommunikationsindsats for ensrettet affaldssortering angående de ti affaldsfraktioner

09-08-2021

Miljøstyrelsen udbyder landsdækkende kommunikationsindsats om ensrettet affaldssortering angående de ti affaldsfraktioner. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem TrueTender.

For bedst muligt at understøtte kommuner og virksomheder i den forestående ensretning af affaldsindsamlingen, ønsker Miljøstyrelsen at igangsætte en kommunikationsindsats, der skal guide hhv. borgere og medarbejdere i korrekt sortering.

EU-udbuddet omfatter udarbejdelsen af materiale til en kommunikationsindsats. Leverandøren skal ikke forestå selve gennemførelsen af indsatsen.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket: https://tender.konnect.dk/app/invite/958

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.