EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser

30-08-2021

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af næringsstoffer o.a. i prøver af ferskvand, grundvand, jord- og drænvand, søsediment, jord og planteløv. Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem TrueTender.

EU-udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af næringsstoffer o.a. i prøver af ferskvand, grundvand, jord- og drænvand, søsediment, jord og planteløv i prøver som indsamles af Miljøstyrelsen.
Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://tender.konnect.dk/invite/961

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.