EU-udbud af IoT-enheder og sensorer til miljøovervågning

15-10-2021

Miljøstyrelsen har valgt at annullere udbud fra 15. oktober 2021:
"Rammeaftale vedrørende levering af IoT-enheder og sensorer til registrering og opsamling af miljømålinger", da Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at de ydelser og krav, som er fastsat i kravspecifikationen, ikke er overensstemmende med de krav og ydelser, som Miljøstyrelsen har brug for.

Miljøstyrelsen forventer at offentliggøre et nyt udbud snarest.

EU-udbuddet omfattede indgåelse af rammeaftale om leverancer af udstyr og support heraf til miljømålinger, som foretages af Miljøstyrelsen i forbindelse med det Nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud er sket via et elektroniske udbudssystem, hvor annulleringen tilsvarende er meddelt.

Det elektroniske udbudssystem kan fortsat tilgås via linket: https://permalink.mercell.com/165045559.aspx

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.