Virkemiddelkatalog til udvidet producentansvar

16-11-2020

Miljøstyrelsen ønsker en analyse og beregning af miljøeffekt og økonomiske konsekvenser ved forskellige scenarier for indretninger af de kommende producentansvar.

I perioden 2020-24 implementeres en række EU-direktiver om udvidet producentansvar i Danmark. Det gælder et nyt udvidet producentansvar for emballage, nye administrative minimumskrav for eksisterende producentansvarsordninger (for elektronikaffald, biler og batterier) samt engangsplastikdirektivets krav om producentansvar og oprydningsansvar for cigaretter, fiskeredskaber og en række engangsplastikprodukter. Derudover er det med klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi besluttet at indføre en ordning for indsamling af plastikaffald i det offentlige rum, som en del af det udvidede producentansvar for emballage.

Miljøstyrelsen ønsker med nærværende opgave en analyse og beregning af miljøeffekt og økonomiske konsekvenser ved fastsættelse af forskellige miljøkrav i producentansvarsordninger. Miljøstyrelsen har i de seneste år fået foretaget en række analyser, der afdækker et vidensgrundlag for de kommende producentansvar, herunder mængder, økonomi mv.. Analysen skal tage udgangspunkt i allerede eksisterende viden samt udbygge med yderligere data og viden.

Projektet skal starte i år og afsluttes primo maj 2021.

Selve annonceringen ses her: https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=60834

Tilbudsgivning foregår via udbud.dk.

Kontaktperson: Casper Mayland, Obfuscated Email

Bemærk, at fristen for tilbudsgivning er d. 16. november.