Konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

26-10-2020

Miljøstyrelsen udbyder konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Opgaverne omhandler Naturtypebestemmelse i vandhuller og småsøer, levestedskortlægninger for stor vandsalamander og klokkefrø samt oparbejdning af marin fytoplankton, mikrozooplankton og mesozooplankton. Udbudsmaterialet findes via det elektroniske udbudssystem TrueTender.

EU-udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af rammeaftaler mellem Miljøstyrelsen og en række leverandører. Udbuddet omfatter opgaver fordelt på 4 delaftaler under overvågningsprogrammets delprogrammer for hav og fjord, sø samt terrestriske naturtyper og arter.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://tender.konnect.dk/invite/837

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.

Bemærk at der i kontraktperioden kan ske skift af det fagdatasystem planktondata skal indberettes til.