Projekt om udvikling af kunstplakat med invasive arter – dyr

10-05-2019

Miljøstyrelsen annoncerer et projekt, der skal udvikle en plakat med invasive dyrearter.

I Handlingsplan mod invasive arter fra 2017 er der angivet en række tiltag mod invasive arter. En af disse, handling 31, er at videreformidle viden om invasive arter. Derfor ønsker Miljøstyrelsen at udvikle en kunstplakat.

Ved at formidle kendskabet gennem en plakat der er æstetisk tiltalende er det, dels hensigten at kendskabet til hvilke arter der er invasive kommer bredt ud i befolkningen, og dels at plakaten som medie har en lang levetid i forhold til andre typer kampagner. Opgaven indeholder en hovedopgave og en option. Tilbudsgiver er forpligtet til at byde på hovedopgave, samt option.

Formålet er, at udvikle en plakat som skal være visuelt attraktiv, fange publikums opmærksomhed og formidle kendskabet til invasive dyrearter på en letforståelig og klar måde.

Tilbud skal være Miljøstyrelsen i hænde senest mandag d. 3. juni 2019, kl. 23:59. Tilbud skal sendes med elektronisk post til Julian Dons Henriksen, e-mail: 

I mailens emnefelt skal angives: ”Udbud af: ”Projekt om udvikling af kunstplakat med invasive arter – dyr” – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

Se udbuddet på udbud.dk

Udbudsbetingelser 10. maj 2019

Bilag 1 Udkast til kontrakt

Bilag 2 Kravspecifikation

Spørgsmål og svar til udbuddet
Spørgsmål til udbuddet stiles til Julian Dons Henriksen, Arter og Naturbeskyttelse, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 24. maj 2019 og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.