Projekt om pilotforsøg med bekæmpelse af Carolina cabomba

30-04-2019

Miljøstyrelsen annoncerer et projekt, der skal udvikle og afprøve en effektiv og hensigtsmæssig metode til at bekæmpe invasive vandplanter med vegetativ formering i naturen.

EU-Forordningen om invasive arter fra 2014 forpligter medlemslande til at bekæmpe ikke-vidtudbredte invasive ikkehjemmehørende arter. Akvarieplanten Carolina cabomba er spredt over hele verden og er blevet introduceret i naturen flere steder, hvor den fortrænger den lokale flora. Planten formerer sig primært vegetativt, som gør den svær at bekæmpe og der findes ikke en decideret succesfuld bekæmpelsesmetode. To bestande af planten er blevet kortlagt i to søer ved Hedeland, Høje Tåstrup. Disse bestande ønskes bekæmpes før de spreder sig. Opgaven indeholder en hovedopgave og en option. Tilbudsgiver er forpligtet til at byde på hovedopgave samt option.

Formålet er, at bekæmpe bestanden af C. cabomba og i den forbindelse afprøve en effektiv og hensigtsmæssig metode til at bekæmpe invasive vandplanter med vegetativ formering i naturen.

Projektet består af en egentlig bekæmpelse af bestandene i 2019, og efterfølgende monitering af området i 2020 og 2021. Projektet skal resultere i en rapport, som skal danne grundlag for fremtidig bekæmpelse af planter med vegetativ formering.

Tilbud skal være Miljøstyrelsen i hænde senest torsdag d. 23. maj 2019, kl. 23:59. Tilbud skal sendes med elektronisk post til Julian Dons Henriksen, email: 

I mailens emnefelt skal angives: ”Udbud af: Projekt om pilotforsøg med bekæmpelse af Carolina cabomba – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

Se udbuddet på udbud.dk

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Kravsspecifikation

Spørgsmål og svar til udbuddet
Spørgsmål til udbuddet stiles til Julian Dons Henriksen, Arter og Naturbeskyttelse, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 14. maj 2019 og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.