Projekt om siloxaner i kosmetiske produkter

03-05-2019

Miljøstyrelsen udbyder projekt, der skal undersøge brugen af siloxaner i kosmetiske produkter samt afklare om anvendelse af kosmetiske produkter, der indeholder siloxaner udgør en risiko for miljø og sundhed. Interesserede har nu mulighed for at byde på projektet.
Frist for tilbud er mandag d. 27. maj 2019 kl. 12.00.

Udbudsbetingelser

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 3: Produktskema

Bilag 4: Generelle krav til projektet

Bilag 5: Kemiske analyser - krav til dokumentation af metoder

Bilag 6: Persondataunderretning

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Nellie Anne Martin, email:

I mailens emnefelt skal angives: Udbud af ”Siloxaner i kosmetik” – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb.

For projektet gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand.

Spørgsmål og svar til udbuddene:

Spørgsmål til udbuddet stiles til Nellie Anne Martin, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, email: . Spørgsmålene til udbuddet modtages senest mandag d. 20. maj 2019, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

 

Frist for afgivelse af tilbud

Tilbudsfristen er 27. maj 2019, kl. 12.00

 

Spørgsmål til udbuddet

Spørgsmål til udbuddet modtages senest mandag d. 20. maj 2019, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form. 

 

Opstartsmøde

Miljøstyrelsen forventer at afholde opstartsmøde med den valgte leverandør torsdag d. 6. juni 2019, kl. 13.30-15.30 i Odense.