Informationskampagne til unge om parfumeallergi

26-02-2019

Miljøstyrelsen ønsker indgå kontrakt om udvikling og eksekvering af en kampagne, der forebygger parfumeallergi blandt unge.

Kampagnen er en del af Kemindsats 2018-2021, og den afledte strategi mod allergifremkaldende kemikalier, hvori visionen om "Færre danskere med hudallergi" beskrives.  
Projektet er annonceret på udbud.dk den 26. februar 2019. 

Udbudsmateriale

         3A. Evidensbaserede undersøgelse forud for kampagnen, 2016 
         3B. Frekvensrapport - personlige plejemidler piger
         3C Præsentation af kampagnenKampagnerapport og Eftermåling
         3D. Artikel i Politiken

 • Bilag 4: Diverse dokumenter fra evidensbaseret kampagne til 13-19 årige drenge

        4.A: Kvantativ forundersøgelse       Kvalitativ forundersøgelse   
               Kvalitativ spørgeramme
        4 B: Frekvensrapport – personlige plejemidler drenge
        4 C: Afrapportering af kampagne   Kampagnen kort   Eftermålingen
        4 D: Artikel fra dansk markedsføring

 

Spørgsmål og svar til udbuddet

Hent endvidere spørgsmål svar i pdf-format. Der bliver lagt et nyt dokument op, hver gang der kommer nyheder på listen.
Version 3, 14. marts 2019 Tilføjet spørgsmål 16-17
Version 2, 13. marts 2019 Tilføjet spørgsmål 12-15
Version 1, 5. marts 2019. Spørgsmål 1-11

Ja, budgettet på 950.000 kr. er ekskl. moms. 

Projektet skal være afviklet senest primo november 2019, og hermed mener vi, at her skal kampagnen være igang. Hvornår den priæcist starter og hvor længe den kører er op til tilbudsgiver.  Men projektet skal kunne evalueres i år. 

 

Nej, der er ikke noget max på længden af tilbuddet. Tilbudsgiver kan frit vælge format, men hvis der vælges powerpoint skal materialet også fremsendes i åbent format. 

Såfremt der bliver tale om ministerinvolvering vil det være Miljø- og Fødevareministeriets departement, der varetager denne del af opgaven. Tilbudsgiver skal inden for budget rådgive Miljøstyrelsen, således at vi kan give en fyldestgørende orientering om projektet.

Vi har konkrete gode erfaringer med en lang række interessenter, eksempelvis de partnere, som kan ses nederst på hjemmesiden http://www.naturaltalents.dk

 

 

Ja. Det samlede budget inkluderer både udvikling og produktion af kampagnen samt mediespend, og i øvrigt alle andre omkostninger i forbindelse med projektets udførelse (eksklusive moms).

 

Projektet skal være afviklet senest primo november 2019, og hermed mener vi, at her skal kampagnen være igang. Hvornår den priæcist starter og hvor længe den kører er op til tilbudsgiver.  Men projektet skal kunne evalueres i år. 

 

Nej, det er op til tilbudsgiver at bestemme kampagnens længde eller timing med udgangspunkt i den foreslåede løsning og viden om målgruppen. 

Vi har ikke formuleret specifikke succeskriterier, idet de beror på den foreslåede løsning. Vores overordnede mål med den udbudte opgave er at forebygge flere tilfælde af parfumeallergi i målgruppen ved at understøtte en parfumefri norm- og ungdomskultur, specielt hvad angår brug af personlige plejemidler. Målet er ikke at få de unge til helt at droppe parfumerede plejeprodukter, men at få dem til at overveje at substituere til parfumefri alternativer for de produkter, som sidder længere på huden. I evaluering og kampagnerapporter fra de to tidligere kampagner kan I studere tidligere succeskriterier, og for drengekampagnen også ex-ante. Der blev ikke lavet nogen ex-ante for pigekampagnen. 

 

Til brug for tilbudsevalueringen vil der blandt andet blive lagt vægt på, hvorledes tilbudsgiver i sit tilbud har angivet at ville udarbejde en konkret strategi for den samlede udbudte opgave, herunder også koncept, og levere de delelementer, strategien måtte indeholde. Herunder omsætte allerede opnået viden om målgruppen og erfaringer fra tidligere kampagner til konkrete kommunikationsprodukter og effektmål.  Det er op til tilbudsgiver at sammensætte det bedste mulige tilbud inden for denne ramme. 

I kampagnen til unge drenge etablerede vi samarbejde med de partnere, der står nederst på hjemmesiden http://www.naturaltalents.dk. Andre partnere har været COOP og Kosmetik & Hygienebranchen. Vi ser gerne, at partnerskabskredsen udvides til endnu flere arenaer, hvor de unge færdes og køber ind. Eksempelvis specialiserede netbutikker.

 

Ja, det er inklusive alle udgifter. Dog ikke indkøb af domænenavn, hvis dette bliver nødvendigt, 

Nej, det er ikke muligt at pitche eller samtale efter fremsendelse af tilbud. forventer at afholde opstartsmøde den 2. april kl. 10,00-12.00 med den valgte leverandør. 

Der skal indsendes et samlet dokument på vegne af medarbejderne, som angivet i bilag 7. Der er desværre tale om en fejl i udbudsmaterialet, og tilbudsgiver skal følge instrukserne i bilag 7. 
Formuleringerne i dels udbudsbetingelser og kravsspecifikation ændres derfor:

 1.   Udbudsbetingelserne 1.5.2. punkt 4
  Her står der: ”Beskrivelse samt dokumentation for de angive underkriterier i den specificerede form jf. pkt. 1.4.3.2. Herunder også Persondataunderretning i underskrevet form for hvert udfyldt CV”
  Erstattes med følgende tekst
  Beskrivelse samt dokumentation for de angive underkriterier i den specificerede form jf. pkt. 1.4.3.2. Herunder også Persondataunderretning i underskrevet form
 2. Kravsspecifikation side 4 under overskriften GDPR:Der står ”Tilbudsgiver skal endvidere være opmærksom på, at vi i forbindelse med indhentning af dette tilbud kræver CV, og at tilbudsgiver derfor skal fremsende en underskrevet udgave af Persondataunderretning for hvert enkelt CV”.
  Erstattes med følgende tekst: Tilbudsgiver skal endvidere være opmærksom på, at vi i forbindelse med indhentning af dette tilbud kræver CV, og at tilbudsgiver derfor skal fremsende en underskrevet udgave af Persondataunderretning, bilag 7.


  Der er endvidere lagt et nyt bilag 7 ud på udbudssiden den 14.03.19,  idet der ved en fejl står et forkert projektnavn på side 1, punkt 2.

 

Vigtig information til tilbudsgiver

Ny version af bilag 7 lagt ud den 14.03 19, idet der var en fejl i projektnavnet i det tidligere bilag. 

Det oplyses fejlagtigt i udbudsbetingelser pkt. 1.5.2.og i kravsspecifikationen side 4, at tilbudsgiver skal indsende et bilag 7 for hvert enkelt CV, der indgår i tilbuddet. Dette er ikke korrekt. Tilbudsgiver skal kun indsende et samlet dokument, bilag 7, på vegne af medarbejderne, og i øvrigt følge instrukserne i bilag 7. Se i øvrigt spørgsmål 17 i FAQ listen nederst på siden.  

Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er den 22. marts kl. 10.00. 

Spørgsmål til udbuddet

Der kan stilles spørgsmål til udbuddet til og med den 14. marts 2019. Se stillede spørgsmål/svar nederst på siden. 
Du kan også se spørgsmål/svar i pdf-format. Der bliver lagt et nyt dokument op, hver gang der kommer nyheder på listen.
Version 3, 14. marts 2019 Tilføjet spørgsmål 16-17
Version 2, 13. marts 2019 Tilføjet spørgsmål 12-15
Version 1, 5. marts 2019. Spørgsmål 1-11