Indkøbsaftale af vildtkameraer

26-06-2019

Miljøstyrelsen annoncerer en indkøbsaftale af vildtkameraer til bekæmpelse af invasive rovdyr.

Miljøstyrelsen har indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og kontrakt med Danmarks Jægerforbund vedr. bekæmpelse af invasive rovdyr i Danmark. Til brug for denne bekæmpelse skal der indkøbes vildtkameraer, der kan udlånes til jægere, der deltager i bekæmpelsen.

 

Tilbud skal være modtaget senest mandag den 15. juli 2019 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

 

Tilbud skal sendes skriftligt til Mariann Chriél på e-mail: .

 

I mailens emnefelt skal angives: ”Udbud af: ”Indkøbsaftale af vildtkameraer – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb”.

 

Annonceringsbetingelser

Bilag 1 Opgavebeskrivelse

Bilag 2 Kontraktudkast

 

Spørgsmål og svar til udbuddet
Spørgsmål til udbuddet stiles til Mariann Chriél, Arter og Naturbeskyttelse, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest torsdag den 11. juli 2019 og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

  

Sp:

Er det korrekt forstået, at der i tilbuddet ikke skal leveres hukommelseskort selvom kameraerne ikke kan anvendes uden hukommelseskort i?

Sv:

Kameraet skal kunne fungere og derfor skal der være hukommelseskort i vildtkameraet.

 

Sp:

Indkøb af simkort/ MMS abonnement til kameraerne kommer der et udbud på det særskilt?

Sv:

Staten har en indkøbsaftale på området, hvorfor dette ikke skal inkluderes.

 

Sp:

Ang. batterier, hvor der står, at levetiden har betydning. Hvad er specifikationerne til batterierne, der skal leveres? Skal det være almindelig batterier, Lithium batterier eller genopladelige batterier. Normalt skiftes batterierne i kameraerne, når de ikke virker længere, normalt efter 1-3 måneder. Men eftersom batteriernes levetid har betydning i udbuddet, betyder det, at der i tilbuddet skal medregnes batterier til brug de næste 1 år, 2 år?

Sv:

Der ønskes anført en forventet levetid ved brug for almindelig batterier.

 

Sp:

Skal kameraet kunde sende billeder via MMS til en mobil telefon, eller skal det vær ét med traditionel løsning med SD kort?

Sv:

Der skal kunne sendes MMS til mobiltelefon

 

Sp:

Hvilken størrelse af SD/hukommelseskort skal følge med?  4GB, 8GB, 16GB, 32 GB. 

Sv:

Angiv hvilken størrelse der følger med ved tilbuddet.

 

Sp:

Ligeledes vil jeg gerne vide om det er standby strømforbruget med AA alkaline batterier i gerne vil vide. Det vil jo nok være det mest rigtige at måle på. 

Nogen modeller har 8 stk. batterier og nogen har 12 stk. Derfor vil det se ud til at det med 12 stk. naturligvis kan skrive at det har længere leve tid. 

Sv:

Anfør hvor mange batterier der skal bruges, og den forventede drifttid ved almindelig brug.

 

Sp:

Hvilken teleudbyder har Milijøstyrelsen en aftale med? 

Sv:

Staten har aftale med 2 udbydere og der kan være forskellig behov afhængig af lokaliteten for opsætning af vildtkameraet. Der vil blive aftalt med leverandør hvilken der er relevant for givne områder.

 

Sp:

Hvad skal kunden/brugeren forvente af service fra tilbudsgiver?

Skal der ydermere kunne leveres dansk support i forbindelse med installering og programmering af enhederne? 

Sv:

Brugeren af vildtkamera skal have adgang til telefonsupport i forbindelse med installation og opsætning. Der skal desuden følge en manual med levering af kameraerne.