Geologisk undersøgelse mhp. reetablering af stenrev ved Gilleleje

13-08-2019

Miljøstyrelsen annoncerer et projekt, der skal undersøge muligheden for udlægning sten til reetablering af stenrev ved Gilleleje Flak.

I forbindelse med projekt ”Stenrev ved Gilleleje Flak” ønskes en geologisk undersøgelse af områdets havbund mhp. udlægning af sten. Grundet tidligere tiders stenfiskeri i området er mange af de huledannende nicher forsvundet, hvilke skal genoprettes.

 

GEUS og Orbicon har tidligere gennemført undersøgelser af Natura 2000-området ud for Gilleleje og identificerede to lokaliteter som umiddelbart egnede til reetablering af stenrev. I nærværende projekt ønskes det at forbedre det faglige grundlag ved geofysiske undersøgelser i de to områder og således understøtte stenudlægningsarbejdet.

 

Formålet med projektet er at vurdere havbundens stabilitet og bæreevne samt at lave detaljerede bathymetrikort.

 

Der skal udarbejdes et notat, der redegør for undersøgelsernes resultater. Det skal vurderes, om de to rev kan placeres på de foreslåede lokaliteter eller om det er mere hensigtsmæssigt andetsteds inden for det undersøgte område.

 

Se udbuddet på www.udbud.dk

 

 A. Annonceringsbetingelser, inkl. bilag:

                Bilag a: Persondataunderretning

                Bilag b: Konsortieerklæring

 

B. Ordregivers kontraktudkast, inkl. bilag:

               Bilag 1: Ordregivers opgavebeskrivelse

                          Underbilag 1a: Forslag til placering af stenrev

                          Underbilag 1b: Pre-investigations in Natura 2000-area 195 Gilleleje Flak and Tragten to reestablish the stone reef

 

Tilbud skal være Miljøstyrelsen i hænde senest tirsdag d. 10. september 2019, kl. 12.00. Tilbud skal sendes hhv. udprintet til Miljøstyrelsen og med elektronisk post til Lene Hartmann, email: . I mailens emnefelt skal angives: ”Tilbud på geologisk undersøgelse, må ikke åbnes før tilbudsfrist d. 10.09.2019”.

 

Spørgsmål og svar til udbuddet
Spørgsmål til udbuddet sendes til Lene Hartmann, Arter og Naturbeskyttelse, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest onsdag den 4. september 2019, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.