Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl

12-08-2019

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på udarbejdelsen af en rapport, som belyser forekomsten samt udvaskning af uorganiske samt organiske stoffer fra udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl.
Endvidere ønskes der, så vidt muligt, belyst, om nyttiggørelsen heraf i bygge-og anlægsarbejde kan føre til en uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet, herunder grundvandet.

Se annonceringsbetingelserne, kravspecifikation samt kontraktudkast for yderligere information. Kontrakten vil træde i kraft september 2019.

Annonceringsbetingelser

Bilag 1 - Kontraktudkast

Bilag 2 - Kravspecifikation 

Bilag 3 - Erklæring om persondataunderretning

Bilag 4 - Rapportudkast "Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, herunder eternitplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet"

OBS: Udgivelsesdatoen for den endelige rapport af litteraturstudiet ”Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, herunder eternitplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet”  ændres til den 28. august 2019 (frem for den 26. august som tidligere angivet i kravspecifikationen). Derudover vil der komme en mindre justering af Tabel 4.4 i Bilag 4, som følge af sidste følgegruppemøde den 20. august 2019, hvor dette bliver uploadet på mandag den 26. august 2019. Disse to ændringer medføre dermed at tidsfristen bliver udsat 2 dage. 

Opdateret Tabel 4.4 fra Bilag 4

Endelig rapport "Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, herunder eternitplader, fiberarmeret beton, klinker og sanitet"

Tilbud skal dermed indleveres senest den 4. september 2019 kl. 12:00 pr. mail til , "Att.: Cecilie Østerskov Madsen".

Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar udelukkende vil blive uploadet på denne side. 

Svar til spørgsmål vedr. udbuddet, opdateret den 26.08.2019