Udbud: Kontrol af kemiske stoffer i give-away produkter

30-05-2018

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører i 2018 kontrolkampagnen ”Kontrol af kemiske stoffer i give-away produkter”.

Formålet med kampagnen er at kontrollere om reglerne med kemiske stoffer overholdes i give-away produkter. Der vil være fokus på elektriske og elektroniske produkter og tekstiler.

Maksimum 20 produkter udtages til kontrol hos webshops og virksomheder.

Der vil herefter blive foretaget en vurdering af, hvad det enkelte udtagne produkt skal kontrolleres for af følgende kemiske stoffer: azofarvestoffer, cadmium, tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv, krom VI), nikkel og visse brommerede flammehæmmere.

Produkterne sendes efterfølgende til analyse for indhold af de udvalgte kemiske stoffer.

Give-away produkter bruges ofte som salgsfremmende materiale, når eksempelvis kendskabet til en virksomhed eller et produkt skal øges. Det kan være ved messer, åbent hus arrangementer, koncerter, events, festivaller eller sportsarrangementer. Give-away produkter bruges også i forbindelse med salg af blade og fastfood. Give-away produkter udleveres ligeledes under flyrejser (fx høretelefoner), hos læger /på hospitaler (fx legetøj) og hos tandlæger (fx legetøj).

Formålet med dette udbud er at indhente tilbud på udførelse af analyser for kemiske stoffer i give-away produkter (De kemiske stoffer fremgår af bilag 1 Kravspecifikationen).

 

Se udbuddet på Udbud.dk

Bilag 1 Kravspecifikation - Kontrol af kemiske stoffer i give-away produkter - REVIDERET VERSION 22-06-2018

Bilag 2 Kontraktudkast - Kontrol af kemiske stoffer i give-away produkter

Udbudsbetingelser - Kontrol af kemiske stoffer i give-away produkter- REVIDERET VERSION 22-06-2018

 

Der er d. 8.6.2018 tilføjet en rettelse til kravspecifikationen vedr. rapportering af analyseresultaterne. I den oprindelige kravspecifikation dateret d. 30.5.2018 fremgik det at; ”Analyseresultaterne skal angives med enhederne vægt procent og mg/kg, samt navn på ftalat (kemiske navn / stof navn) og cas/einecs nummer”. Denne tekst erstattes i denne gældende kravspecifikation der er dateret 8.6.2018 med teksten; ”Der skal i analyserapporten anvendes de enheder af analyseresultaterne, som der anvendes i de gældende regler, samt navn på det kemiske stof (kemiske navn/stof navn) og cas/einecs nummer”.

 

Der er d. 22.6.2018 tilføjet følgende til kravspecifikationen:

  • Elektronik: Der skal analyseres i henhold til RoHS. Der analyseres indledningsvist for de relevante grundstoffer med X-ray. Påvises indhold af regulerede metaller i henhold til RoHS skal der udføres kemiske analyser for disse. Påvises indhold af brom og/eller chrom i koncentrationer, der indikerer at indholdet af henholdsvis brommerede flammehæmmere og/eller hexavalent chrom overstiger kravværdierne i henhold til RoHS-bekendtgørelsen, udføres supplerende analyser. Tilbuddet skal indeholde prisen pr. analyse, herunder X-ray, og om muligt en samlet pris for RoHS.
  • Der skal analyseres for afgivelse af nikkel i henhold til REACH. Hvis det er relevant skal der foretages slidtest på produkterne.
  • Tekstiler: Der skal analyseres for azofarvestoffer.

Der er d. 22.6.2018 tilføjet rettelser i udbudsbetingelserne vedr. tidsfrister: Fristerne rettes således:

30. maj 2018: Annoncering på www.udbud.dk.

26. juni 2018: Frist for modtagelse af spørgsmål, jf. pkt. 1.6.

18. juli 2018. kl. 12:00: Tilbudsfrist

27. juli 2018: Forventet udmelding om tildelings-beslutning.

6. august 2018: Forventet kontraktindgåelse.

10. august 2018: Kontraktens forventede ikrafttræden.