Udbud: Evidensbaseret kampagne til teenagedrenge om parfume og risiko for parfumeallergi

15-05-2018

Miljøstyrelsen ønsker at indgå kontrakt om gennemførelse af en landsdækkende informationskampagne for at reducere forbrug af parfume blandt unge drenge. Kampagnen skal være evidensbaseret, og kan involvere f.eks. undersøgelse, hypoteseudvikling og/eller forsøg samt den endelige kommunikative eksekvering.
Dette udbud vedrører både adfærdsstudium og den kommunikative eksekvering.

BEMÆRK
I kravsspecifikationen til ‘Evidensbaseret kampagne til teenagedrenge om parfume og…’ er det angivet på side 1, at projektet løber frem til 15. november, mens det på side 4 er angivet, at det skal afsluttes ultimo oktober. Der er tale om en fejl. Den kommunikative eksekvering skal være afsluttet 15. november 2018. Det er denne dato tilbudsgiver skal anvende ved udarbejdelsen af tidsplan.  
Der tegnes kontrakt, der udløber 1. december for at rumme eventuelle forsinkelser. 

Parfume er en af de hyppigste årsager til allergisk kontakteksem. Direkte hudkontakt med parfumestoffer gennem kosmetiske produkter og husholdningsprodukter synes at være hovedårsagen til parfumeallergi. Allergien forekommer hyppigst hos kvinder, men er konstateret i alle aldersgrupper fra 5 år og op. Parfumeallergi er en livslang tilstand, der kan give anledning til permanent eller tilbagevendende kontakteksem og påvirke livskvaliteten. Hyppigheden af parfumeallergi skønnes at være på 2-4 pct. i den danske befolkning. 

Miljøstyrelsen udbyder derfor udarbejdelsen af en evidensbaseret kampagne til unge drenge om parfume og risiko for parfumeallergi. 

Herunder skal opgaven dels øge viden om, hvad der skal til for at nedbringe brug af parfume og produkter med parfume blandt unge drenge, dels rulle en kampagne ud til en større målgruppe på basis af de dokumenterede adfærdstiltag.

Frist for tilbud er fredag den 8. juni 2018 kl. 11.30.

Se mere i udbudsdokumenterne her på siden eller besøg Udbud.dk 

Spørgsmål til udbuddet kan i perioden 15. maj 2018-30. maj 2018 rettes skriftligt til Tina Wissendorff,. Hvis der kommer spørgsmål senere end den 30.maj forsøger vi så vidt muligt at besvare dem. 

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden. Se faktaboks i øverste højre hjørne. 

Udbudsdokumenter 
Udbudsbetingelser  
Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Kravsspecifikation
Bilag 3: Eksempel på lille ex-ante
Diverse dokumenter fra evidensbaseret kampagne til 13-16 årige piger 
A. Evidensbaserede undersøgelse forud for kampagnen, 2016 
B. Frekvensrapport - personlige plejemidler piger
C Præsentation af kampagnen, Kampagnerapport og Eftermåling
D. Artikel i Politiken