Udbud af Overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018/19

28-02-2018

Miljøstyrelsen udbyder sejlads for udførelse af 10 overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018/19 med valgmulighed for at afgive tilbud på leje af prøvetagningsudstyr eventuelt med tilknyttet mandskab til varetagelse af prøvetagning. Interesserede opfordres til at afgive tilbud inden tidsfristen onsdag den 4. april 2018.

For fremadrettet at sikre en tilstrækkelig areal- og tidsmæssig dækkende overvågning af klorofyl og vandkemi i Nordsøen og for at kunne kombinere den traditionelle overvågning med andre data fra fx satellitfotos og Ferrybox ønsker Miljøstyrelsen en øget overvågning i Nordsøen i 2018/2019. 

Miljøstyrelsen forventer de 10 togter af cirka tre døgns varighed fordeles i perioden maj 2018 til januar 2019. De specifikke datoer for de enkelte togter aftales efter kontraktindgåelse. Udover prøvetagning skal der på hvert togt tages prøver for klorofyl i overfladevandet én gang dagligt, når skibet overflyves af en satellit.

Kontrakten omfatter sejlads og driftsbesætning til udførelse af 10 togter i Nordsøen. Miljøstyrelsen kan selv stille med mandskab til prøvetagningen (2 m/k) samt udstyr til prøvetagning. Tilbudsgiver kan dog vælge at levere et tilbud, som inkluderer udstyr og eventuelt også mandskab til prøvetagningen. 

 

Punkt 11. Spørgsmål og svar er opdateret den 23. marts 2018.

 

Udbudsdokumenter kan findes her:

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser

3. Skabelon til tilbudsbrev (bilag 1)

4. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (bilag 2): PDF og XML

5. Skabelon til støtteerklæring (bilag 3)

6. Skabelon til konsortieerklæring (bilag 4)

7. Kontraktudkast (bilag 5)

8. Kravspecifikation (Kontraktbilag 1)

9. Skema til udfyldelse af tilbudsgiver (Kontraktbilag 2)

10. Billeder af Miljøstyrelsens udstyr (Underbilag A)

11. Spørgsmål og svar (opdateret den 23. marts 2018)