Udbud af opgaver for Grundvandskortlægningen 2018 og 2019

23-02-2018

Miljøstyrelsen udbyder 4 delkontrakter på udførelse af opgaver i forbindelse med grundvandskortlægning i 2018 og 2019. Interesserede opfordres til at byde på delkontrakterne. Fristen for tilbud er fredag d. 6. april 2018 kl. 12:00.

 

Udbudsmateriale findes via det elektroniske udbudssystem TenderKONNECT.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud sker via TenderKONNECT. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Udbuddet tilgås via linket https://tender.konnect.dk/invite/62. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik« eller via ovenstående link.

Miljøstyrelsen indkalder tilbud på følgende 4 delkontrakter:

Delkontrakt 1:
Vedrører udførelse af grundvandskortlægningsopgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering. Der vil særligt på denne delkontrakt være opgaver inden for geofysik og geologi. For geofysik vil det særligt være geofysisk dataindsamling, processering og tolkning og for geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller.

Delkontrakt 2:
Vedrører udførelse af grundvandskortlægningsopgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering. Der vil særligt på denne delkontrakt være opgaver inden for geologi og hydrologi. For geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller og for hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.

Delkontrakt 3:
Vedrører udførelse af grundvandskortlægningsopgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering. Der vil særligt på denne delkontrakt være opgaver inden for hydrologi, grundvandskemi og feltarbejde. For hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.

Delkontrakt 4:
Vedrører udførelse af grundvandskortlægningsopgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering. Der vil særligt på denne delkontrakt være opgaver inden for geologi og hydrologi. For geologi vil det særligt være samling af geologiske modeller og for hydrologi vil det særligt være modellering i GMS-Modflow og Mike She.