Udbud af marine sonder

12-02-2018

Miljøstyrelsen skal i forbindelse med sine overvågningsopgaver indkøbe et antal marine sonder. I vedlagte er det muligt at orientere sig om udbudsmaterialet.

Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 16. marts 2018 kl. 12.00.

Sidste frist for spørgsmål til udbuddet er den 6. marts 2018

Kontrakt - målesonder til marin overvågning (12564065_17).pdf

Udbudsbetingelser - målesonde til marin overvågning (12569716_7).pdf

Guide til ESPD (12803098_2).pdf

Bilag 1 Kravspecifikation (12803111_22).pdf

Bilag 2 Udbudsbekendtgørelsen på TED

Bilag 3 Samfundsansvar (12621716_4).pdf

Bilag 4 - Vederlag (13150428_5).docx

Underbilag 1.1. (13502697_1).pdf

Underbilag 1.2 Prototypetest (13305315_5).pdf

Bilag A til udbudsbetingelserne (12803094_11).pdf

Bilag B til Udbudsbetingelser - marinesonder (12569718_4).pdf

Bilag C til Udbudsbetingelser - marinsonder (13084663_2).docx

Bilag D - Persondataunderretning (DK) (13613059_2).docx

ESPD (.zip)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål 1

I kravsspecifikationen pkt. 2 står der:
Af underbilag 1.1 fremgår specifikationer på stik af typen Subconn med 6 ledere.
Underbilag 1.1 er så vidt jeg kan se kun et billede!

Deltafix ApS.
Birkevænget 5
DK-7130 Juelsminde

Svar 1

Som svar på spørgsmålet  vedhæftes bilag med supplerende oplysninger:Bilag om specifikationer på stik af typen subconn.pdf

Spørgsmål 2

Vi vil hermed anmode om en udsættelse af afgivelse tilbud på målesonder til den 23. Marts kl 1200.
Dette grundet stort arbejdspres samt at vores underleverandører mangler at afgive bud.
Vi mener at kunne et produkt der i høj grad vil have miljøministeriets interesse.

Svar 2

Vi har desværre  ikke mulighed for at udsætte fristen. I må fremsende det materiale, I har mulighed for.