Udbud af marine sonder - juni 2018

03-09-2018

Udbud af marine sonder.

Bilag 1 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Samfundsansvar

Bilag 4 - Vederlag

Bilag A til udbudsbetingelserne

Bilag B til udbudsbetingelser - Yderligere oplysninger

Bilag C til udbudsbetingelser - marinsonder

Bilag D - Persondataunderretning (DK)

Guide til ESPD

Kontrakt - Sonder og Vandhentere til marin overvågning

Søtteerklæring

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser - udstyr til marin overvågning

Underbilag 1.1

Underbilag 1.2

XML fil til ESPD

Ved evt. spørgsmål kontakt Benny Ludvigsen Brun eller Christian Hjorth-Hansen.