Udbud af faglig og praktisk bistand til Luftvisionen

22-02-2018

Der søges en konsulent, der de næste 2 år kan bistå Luftvisionens styregruppe med en række faglige og praktiske opgaver i forbindelse med drift og facilitering af aktiviteter, der bidrager med at realisere formålet med visionen.

Den 19. januar i år blev Luftvisionen lanceret af Miljø- og Fødevareministeren sammen med en række virksomhedsledere. Formålet med Luftvisionen er, at eksporten af danske ren luft-teknologier skal fordobles inden 2030. Ren luft-teknologierne eller -løsningerne kan grupperes inden for løsninger, der skaber renere luft i byerne, reducerer luftforureningen fra skibsfarten og løsninger, der hjælper virksomheder og anlæg i byer og på landet med at nedsætte luftforureningen fra deres produktion.

Der søges en konsulent, der de næste 2 år kan bistå Luftvisionens styregruppe med en række faglige og praktiske opgaver i forbindelse med drift og facilitering af aktiviteter, der bidrager med at realisere formålet med visionen.Styregruppen for Luftvisionen består af Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, samt Miljø- og Fødevareministeriet. Konsulenten vil referere til styregruppen.

Projektet gennemføres i perioden marts 2018 - marts 2020. Frist for afgivelse af tilbud er den 16. marts 2018 kl. 12.00. Spørgsmål skal stilles senest 8. marts 2018 til Hanne Lylov Nielsen (), og vil blive besvaret i anonymiseret form på Miljøstyrelsens hjemmeside. Udbudsmaterialet fremgår her:

Kravspecifikation Luftvision

Udbudsbetingelser Luftvision

Udkast til kontrakt - Luftvision

Luftvision_folder_udkast.pdf

Spørgsmål og svar

Følgende spørgsmål er d. 6/3 stillet til udbuddet: For en god ordens skyld vil vi sikre os, at det er tidsplanen i udbudsbetingelsernes afsnit 1.8 vi skal følge, og at det er en fejl at I har sat afleveringsdato til den 7. marts i afsnit 1.5.1.

Svar på spørgsmålet: Ja, det er en beklagelig fejl.

Følgende spørgsmål er d. 7/3 stillet til udbuddet: Er der en særlig skabelon eller særlige formkrav til selve tilbuddets udformning?

Svar på spørgsmålet: Nej, der er hverken en særlig skabelon eller særlige formkrav. Det er op til tilbudsgiver selv at fastlægge formen.