Kortlægning af PVC produkter på det danske marked

02-05-2018

Miljøstyrelsen udbyder kortlægningsprojekt om PVC i Danmark

Formålet med projektet er at kortlægge PVC produkter på det danske marked og deres indhold af (skadelige) stoffer, samt indkredse relevante produktområder, hvor der er basis for at erstatte PVC med andre materialetyper. 

Frister og procedure for udbuddet fremgår af
- Udbudsbetingelserne (Rettelse! I forhold til den første udgave af udbudbetingelserne, er fristen for indleveringen af tilbud forlænget fra d. 20/5 til d. 22/5 kl 12:00).  

Udbuddets øvrige dokumenter findes her:
Kravspecifikation

Kontraktudkast

 

Spørgsmål og svar:

Herunder følger de spørgsmål som Miljøstyrelsen har fået under udbuddet og de tilhørende svar.

8. maj - 2018

Spm.: Vil Miljøstyrelsen være i stand til at levere data på afgiftsprovenu for 2016 i henh. til PVC afgiftsloven opdelt på de afgiftsbelagte varegrupper?
Sv.: Ja, Miljøstyrelsen forventer at kunne levere disse data i løbet af projektet.

Spm.: I bekræftende fald, vil det for hver gruppe være muligt at få oplysninger om indbetaling af afgift ved henh. indhold af phthalater og indhold af anden blødgører?
Sv.: ja, Miljøstyrelsen forventer at kunne levere disse data i løbet af projektet.