JUMP – digital innovation i Miljøstyrelsen

02-03-2018

Det er Miljøstyrelsens mål at etablere et nyt innovations- og udviklingskoncept under projektnavnet JUMP.

Målet med JUMP er at dyrke de gode ideer, afprøve deres potentiale og implementere de bedste ideer i fuld skala. JUMP skal drive den digitale innovation i Miljøstyrelsen.

I Miljøstyrelsen ønsker vi at arbejde innovativt med teknologiske værktøjer inden for en række teknologiområder. Det kan f.eks. være alt fra kognitive systemer og automatisering til platforme, infrastruktur og interfaces, der kan implementeres med tilhørende forretningsprocesser i organisationen.

Miljøstyrelsen udbyder derfor en rammeaftale om indkøb af konsulentbistand til at understøtte og gennemføre aktiviteter i JUMP.

Rammeaftalen indgås med én leverandør, hvorefter Miljøstyrelsen indgår leverancekontrakter med leverandøren om konkrete innovationsopgaver.

Leverandøren skal levere konsulentbistand indenfor følgende fem rådgivningsområder:

1. Forandring og innovation

2. Strategi og analyse 3. Udvikling, test og projektgennemførelse

4. Forberedelse og gennemførelse af anskaffelser

5. Application management

Se udbudsbekendtgørelsen her: 65270-2018