Informations- og stillingsannoncering for Miljø- og Fødevareministeriet

01-03-2018

Miljøstyrelsen udbyder informations- og stillingsannoncering på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet og de underliggende institutioner. Udbudsmaterialet findes via det elektroniske udbudssystem TenderKONNECT.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og Ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://tender.konnect.dk/app/invite/67.

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.