Genudbud af Overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018/19

01-05-2018

Miljøstyrelsen udbyder sejlads for udførelse af 6 overvågningstogter for klorofyl og vandkemi i Nordsøen i 2018/19 samt option på udførelse af yderligere 4 togter. Der er mulighed for at afgive tilbud på leje af prøvetagningsudstyr og mandskab til varetagelse af prøvetagning. Interesserede opfordres til at afgive tilbud inden tidsfristen fredag den 18. maj 2018.

For fremadrettet at sikre en tilstrækkelig areal- og tidsmæssig dækkende overvågning af klorofyl og vandkemi i Nordsøen og for at kunne kombinere den traditionelle overvågning med andre data fra fx satellitfotos og Ferrybox ønsker Miljøstyrelsen en øget overvågning i Nordsøen i 2018/2019. 

Miljøstyrelsen forventer de 6 og evt. yderligere 4 togter hver af cirka tre døgns varighed fordeles i perioden maj/juni 2018 til januar 2019. De specifikke datoer for de enkelte togter aftales efter kontraktindgåelse. Udover prøvetagning skal der på hvert togt tages prøver for klorofyl i overfladevandet én gang dagligt, når skibet overflyves af en satellit.

Kontrakten omfatter sejlads og driftsbesætning til udførelse af 6 togter i Nordsøen med option på yderligere 4 togter. Miljøstyrelsen kan selv stille med mandskab til prøvetagningen (2 m/k) samt udstyr til prøvetagning. Tilbudsgiver kan dog vælge at levere et tilbud, som inkluderer udstyr og mandskab til prøvetagningen. 

 

Punkt 12. Spørgsmål og svar er opdateret den 3. maj 2018.

 

Udbudsdokumenter kan findes her:

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser

3. Skabelon til tilbudsbrev (bilag 1)

4. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (bilag 2): PDF og XML (BEMÆRK: Version er opdateret den 2. maj 2018 med mindre præciseringer og rettelser)

5. Skabelon til støtteerklæring (bilag 3)

6. Skabelon til konsortieerklæring (bilag 4)

7. Kontraktudkast (bilag 5)

8. Kravspecifikation (Kontraktbilag 1) (BEMÆRK: Version er opdateret den 2. maj 2018 med mindre præciseringer og rettelser)

9. Skema til udfyldelse af tilbudsgiver (Kontraktbilag 2)

10. Billeder af Miljøstyrelsens udstyr (Underbilag A)

11. Berigtigelse af 3. maj 2018

12. Spørgsmål og svar (opdateret 3. maj 2018)