EU-udbud af aftale om forsikring af registrerede schweisshunde i Danmark. Udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 046-100974

07-03-2018

Miljøstyrelsen er ansvarlig for, at enhver registreret schweisshund er dækket af en ulykkes – og livsforsikring i forbindelse med eftersøgningsarbejdet og træning heri.

En schweisshund er en hund, der er trænet i at opspore såret hjortevildt, enten som følge af anskydning under jagt, eller efter påkørsel af vildt i trafikken.

Styrelsen udbyder derfor en 3-årig aftale om forsikring af alle registrerede schweisshunde, med ikrafttræden 1. juni 2018, til udløb 31. maj 2021.

Styrelsen kan forlænge kontrakten i 12 måneder, til udløb 31. maj 2022.

 

Udbudsmateriale:

Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser februar 2018

Kontrakt om forsikring af de registrerede schweisshunde i Danmark

Bilag A - Tilbudsbrev

Bilag B - Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Bilag C - Støtteerklæring

Bilag D - Konsortieerklæring

Bilag 1 - Kravspecifikation: Miljøstyrelsens udbud af aftale om forsikring af  registrerede schweisshunde        

Bilag 2 - Kravmatrix

Bilag 3 - Databehandleraftale