CMR stoffer i legetøj 2018

08-06-2018

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2018 kontrolkampagnen ” Kampagne 2018 – Kontrol af CMR stoffer i legetøj”

Formålet med kampagnen er at kontrollere legetøj og småbørnsprodukter for indhold af ftalater og SCCP (kortkædede klorparaffiner).

Både ftalater og SCCP anvendes i dag eller er tidligere blevet anvendt som blødgørere i plastik. Nogle ftalater har reproduktionsskadelige virkninger og SCCP er, udover at være miljøfarligt, også mistænkt for at medføre kræft.

Indhold af ftalater i legetøj er reguleret i:

  • REACH-forordningen, bilag 17, indgang 51 og 52
  • BEK nr. 855 af 05/09/2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler  
  • Forbuddet mod ftalater klassificeret som CMR-stoffer i legetøj, jf. BEK nr. 309 af 03/04/2017 om sikkerhedskrav til legetøj, § 27, jf. bilag II, afsnit III, pkt. 3 og 4, f

Forbuddet mod markedsføring af SCCP i artikler er reguleret i:

  • Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 som ændret af forordning 2015/2013 af 13. november 2015. 

I kampagnen udtages ca. 40 prøver (max 50) af forskellige legetøjsprodukter og småbørnsartikler af blødt plastmateriale/med bløde plastdele.

Produkterne udtages i supermarkeder, legetøjsbutikker, byggemarkeder, babyudstyrsforretninger, boghandlere og andre forretninger (fysiske butikker og større/mindre webshops) der forhandler legetøj og småbørnsartikler.

Formålet med dette udbud er at indhente tilbud på udførelse af analyser for indhold i legetøjet af de stoffer der er nævnt på bilag 1 i dette dokument.

 

Se udbuddet på Udbud.dk

Bilag 1 Kravspecifikation CMR stoffer i legetøj 2018

Bilag 2 Kontraktudkast CMR stoffer i legetøj 2018

Udbudsbetingelser CMR stoffer i legetøj 2018